"Παιδικός Αποκρυφισμός"

Το θέμα πού θα προσπαθήσω να προσεγγίσουμε σήμερα είναι ο παιδικός αποκρυφισμός. Ας δούμε πρώτα τι σημαίνει αποκρυφισμός και ποια είναι τα πιστεύω του. Σύμφωνα με το "Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό" των Θρησκειών, Αιρέσεων Παραχριστιανικών, Παραθρησκευτικών "Ομάδων και Σύγχρονων "Ιδεολογικών Ρευμάτων: "Αποκρυφισμός είναι η διδαχή για τα απόκρυφα πράγματα, τις απόκρυφες πραγματικότητες που δεν μπορούν να ερμηνευθούν με τους νόμους που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Αυτά τα μυστικά, τα κεκρυμμένα "απόκρυφα" φαινόμενα, δεν μπορούν να ανακαλυφθούν και να προσδιοριστούν με βάση την επιστημονική σκέψη. Ούτε πάλι είναι προσιτά "εις τους πολλούς και αμύητους", ισχυρίζονται οι αποκρυφιστές" .
Τα βασικά "πιστεύω" τους είναι εν συνόψει:

Περισσότερα:

Αποκρυφισμός και Νέα Εποχή (Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος)


1.Τί εἶναι ἡ «Νέα Ἐποχή »

Ἀναφερόμενοι στόν ὅρο «Νέα Ἐποχή» ἤ Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου, ἐννοοῦμε τήν παρουσία ἑνός παγκόσμιου ἀπειλητικοῦ φαινομένου, ἀντίχριστου ὡς πρός τό χαρακτήρα, ἀποκρυφιστικοῦ ὡς πρός τήν προέλευση και πολυσύνθετου ὡς πρός τή διάρθρωση.Ἕνα κίνημα τό ὁποῖο ἔχει ἤδη διαβρώσει μέ τίς ἀντιλήψεις του καί τίς πρακτικές του, πάρα πολλά ἑκατομμύρια ἀνθρώπων καί δραστηριοτήτων τοῦ ἀνε-πτυγμένου κόσμου.

Περισσότερα:

Συνέντευξη του Alexander Dvorkin για τις καταστροφικές λατρείες


--Συνέντευξη του Alexander Dvorkin για τις καταστροφικές λατρείες

--Πρώτα απ’ όλα, ας καθορίσουμε την ορολογία. Τι είναι ολοκληρωτική λατρεία;

--Είναι ένας απόλυτος οργανισμός, του οποίου κύριο νόημα ύπαρξης είναι η δύναμη και τα χρήματα για διαχείριση. Και σε αναζήτηση αυτών των στόχων αποκρύπτει τις προθέσεις τoυ με διάφορα προσωπεία-της θρησκείας, της ψυχολογίας, της κουλτούρας, με ακαδημαϊκά και πολιτικά. Οι καταστροφικές λατρείες αναγνωρίζονται από ένα μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών: εξαπάτηση στην στρατολόγηση, έλεγχος της συνείδησης των ειδημόνων, αυστηρή οργάνωση όλων των πτυχών της ζωής και η λατρεία των ηγετών.

Περισσότερα:

Wednesday the 24th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©