Η ΔIAΦOPA METAΞY ANATOΛHΣ KAI ΔYΣHΣ

Print

Episk.1

Επισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Ὁ Ὀρθόδοξος τρόπος ζωῆς

Ὁ δικός μας τρόπος ζωῆς στηρίζεται ἐξ ὁλοκλήρου σ’ αὐτό, τό ὁποῖο ἀποκαλοῦμε Ὀρθόδοξη Παράδοση. Πρέπει ὅμως νά διευκρινίσουμε τί σημαίνει Ὀρθόδοξη Παράδοση, διότι στούς περισσότερους ὑπάρχει μία σύγχυση καί λανθασμένη ἀντίληψη. Πολλοί νομίζουν ὅτι Ὀρθόδοξη Παράδοση εἶναι ἡ μνημόνευση καί ἡ συνεχής ἐπίκληση τῶν παλαιοτέρων Πατέρων, ἀλλά καί τῆς ζωῆς τῶν Ἀποστόλων καί τῶν πρώτων Xριστιανῶν, καί γενικά ὁ τρόπος ζωῆς τῶν ἀνθρώπων τῶν παλαιοτέρων ἐποχῶν. Χωρίς νά σημαίνει ὅτι ὅλα αὐτά δέν εἶναι ἡ Παράδοσή μας, Ὀρθόδοξη Παράδοση εἶναι κάτι πιό οὐσιαστικό καί βαθύ.

διαβάστε εδώ:

Friday the 18th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©