Ὁμιλία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου στὸ Novi Sad Σεπτέμβριος 2012-09-26

Print
Κατηγορία: Επίσκοπος Καρπασίας
Published Date

IMG 5547

ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος (αριστερά) και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Έγγρας (Σερβίας) κ. Πορφύριος (δεξία)

Σήμερα θὰ προσπαθήσω μέσα ἀπὸ τὴν ὁμιλία, τὴν ὁποία θὰ ἀναπτύξουμε, νὰ σᾶς πῶ γιατί οἱ αἱρέσεις εἶναι ἐπικίνδυνες καὶ γιατί εἶναι ἀναγκαῖο καὶ ἀπαραίτητο ὡς Ἐκκλησία νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὴ δραστηριότητα ὅλων αὐτῶν τῶν ὁμάδων μέσα στὸ δικό μας τὸν χῶρο. Ἀπό τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματός μου θά ἀντιληφθοῦμε γιατί εἶναι ἐπικίνδυνος ὁ Γκουρουρισμός, ἀλλά καί ὁ ψευδογε-ροντισμός, γιά τούς ὁποίους ἀκούσαμε πάρα πολλά στήν παροῦσα σύναξή μας. Θά προσπαθήσω ὁ λόγος μου νά εἶναι πατερικός – θεολογικός, ἀλλά ταυτόχρονα ἁπλός γιά νά γίνει κατανοητός ἀπό ὅλους μας, διότι θεωρῶ ὅτι ἄν κατανοήσουμε ὀρθά – ὀρθόδοξα τά ὅσα θά λεχθοῦν στήν συνέχεια, θά μπορέσουμε νά ἀντιμε-τωπίσουμε ποιμαντικά – ἐκκλησιαστικά τό ὅλο πρόβλημα.

διαβάστε εδώ:

 

 

Friday the 18th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©