Ἁγία Γραφή ἢ Ἀποκάλυψη

Print
Κατηγορία: Επίσκοπος Καρπασίας
Published Date


Ἐπισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου

Κέντρο τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς. Τόσο ἡ Παλαιά ὃσο καί ἡ Καινή Διαθήκη μιλοῦν γιά τόν Χριστό. Καί στίς δύο Διαθῆκες ἒχουμε ἀποκάλυψη τοῦ Χριστοῦ στούς ἀνθρώπους. Στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Χριστός ἀποκαλύπτεται ἀσάρκως στούς Προφῆτες καί δι᾿ Αὐτοῦ ἀποκαλύπτεται ὁ Πατήρ καί τό Ἃγιον Πνεῦμα. Θά ἢθελα στό σημεῖο αὐτό νά ἀναφέρω μερικά χαρακτηριστικά χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού μᾶς δείχνουν ἀκριβῶς αὐτή τήν ἀλήθεια.
    Ὁ Χριστός, μιλώντας πρός τούς Ἰουδαίους καί ἐλέγχοντάς τους γιά τήν ἀπιστία τους, τούς λέγει:«μή δοκεῖτε ὃτι ἐγώ κατηγορήσω ὑμῶν πρός τόν πατέρα• ἒστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωϋσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. Εἰ γάρ ἐπιστεύετε Μωϋσῇ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί• περί γάρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἒγραψεν. Εἰ δέ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ρήμασι πιστεύσετε;». Τό «περί ἐμοῦ ἐκεῖνος (ὁ Μωϋσῆς) ἒγραψεν» δηλώνει ἀκριβῶς τήν ἀποκάλυψη τοῦ Χριστοῦ στούς Προφῆτες, οἱ ὁποῖοι μέ τήν σειρά τους ἀποκάλυπταν τά μυστήρια αὐτά στούς ἀνθρώπους.

Περισσότερα:

Friday the 18th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©