Ψήφισμα σχετικά με τις Σέκτες στην Ευρώπη

10 Σεκτες

Β4-0259, 0264, 0266, 0271 και 0274/96

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΕΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Περισσότερα:

Ψήφισμα Α' Ευρωπαικής Συνδιάσκεψης για θέματα Αιρέσεων, Γαλλική Εθνοσυνέλευση 23-24 Απριλίου 1999

ΨΗΦΙΣΜΑ Α' ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23 - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ "ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ.
 

Μέλη του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Συνδέσμου, συνενώθηκαν στον αγώνα κατά των επιδράσεων των ενάντιων πρακτικών των σεκτών και στη βοήθεια προς τα θύματα τέτοιων πρακτικών.

Περισσότερα:

Wednesday the 24th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©