Συμβούλιο της Ευρώπης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ      

 
Ο αποκαλούμενος αγώνας ενάντια στα ναρκωτικά είναι μόνο ένας αγώνας ενάντια στην «ψυχιατρική» και η καθιέρωση ενός  μονοπωλίου  θεραπείας.

Περισσότερα:

Παράνομες δραστηριότητες των Σεκτών. Σύσταση ύπ'άριθ. 1412 (1999)(1)

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΕΚΤΩΝ
( Activities illegales des sects)

Σύσταση ύπ'άριθ. 1412 (1999)(1)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Προσωρινή έκδοση)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

1. Ή Συνέλευση υπενθυμίζει την ύπ'άριθ. 1178(1992) Σύστασή της την σχετική με τίς σέκτες καί τίς νέες θρησκευτικές κινήσεις, κατά την οποία έκρινε μη σκόπιμη την προσφυγήν εις μείζονα νομοθετική ρύθμιση για τίς σέκτες, με το αιτιολογικό ότι θα κινδύνευε να προσβάλει την ελευθερία της συνειδήσεως και της θρησκείας ή οποία προστατεύεται από το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Περισσότερα:

Κράτος, Θρησκεία, Κοσμικό Κράτος και Ανθρώπινα δικαιώματα. Σύσταση 1804 (2007)1

ΚΡΑΤΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύσταση 1804 (2007)1    
 

1.       H Κοινοβουλευτική Συνέλευση (του Συμβουλίου της Ευρώπης) (Parliamentary Assembly,Council of Europe)  παρατηρεί ότι η θρησκεία είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αυτό είναι λόγω του ιστορικού γεγονότος ότι ορισμένες θρησκείες είναι παρούσες για αιώνες και λόγω της επιρροής τους στην ιστορία της Ευρώπης. Οι θρησκείες πολλαπλασιάζονται ακόμα στην ήπειρό μας σήμερα, με μια ευρεία ποικιλία εκκλησιών και πεποιθήσεων.

Περισσότερα:

Βλασφημία, θρησκευτική προσβολή, ύβρις και χρήση εχθρικού λόγου εναντίον ανθρώπων λόγω της θρησκείας τους. Σύσταση 1805 (2007)1

ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ – ΥΒΡΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΧΘΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥΣ.

Σύσταση 1805 (2007)1

1.       H Κοινοβουλευτική Συνέλευση υπενθυμίζει το Ψήφισμα της (Resolution) 1510 (2006) για την ελευθερία έκφρασης και σεβασμό των θρησκευτικών πεποιθήσεων και επαναλαμβάνει την αφoσίωση της (commitment) στην ελευθερία έκφρασης (Αρθρο 10 της Ευρωπαικής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της ελευθερίας της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (Αρθρο 9 της Σύμβασης), οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας.  Η ελευθερία έκφρασης δεν είναι εφαρμόσιμη μόνο σε εκφράσεις οι οποίες γίνονται δεκτές ευνοικά ή κρίνονται σαν μη προσβλητικές, αλλά και σε εκείνες που μπορεί να σοκάρουν, να προσβάλουν ή να προκαλέσουν αναστάτωση στο κράτος ή σε άλλο τομέα του πληθυσμού μεσα στα πλαίσια του Αρθρου 10 της Σύμβασης.  Κάθε δημοκρατική κοινωνία θα πρέπει να επιτρέπει τον ανοικτό διάλογο σε θέματα που αφορούν τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις.

Περισσότερα:

Wednesday the 24th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©