Τρόπος καί Μέθοδος Ἐργασίας ἐπί θεμάτων Αἱρέσεων καί Κοσμοθεωριῶν τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων

Print
Κατηγορία: Διορθόδοξο Δίκτυο
Published Date

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

στήν « 6η Συνάντηση τοῦ Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν»

 (Βουλγαρία 19-22 Σεπτεμβρίου 2013)

CostasPapachristodoulou 

(του Κων/νου Παπαχριστοδούλου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.) 

 Συμπερασματικά θά θέλαμε νά ὑπογραμμίσουμε, μέ βάση καί τήν πολυετῆ ἐμπειρία μας στό χῶρο, τά ἑξῆς:

α) Ἡ κάθε «πρωτοβουλία» θά πρέπει νά βρίσκεται σέ ἄμεση συνεργασία μέ τήν τοπική Ἐκκλησία. «Πρωτοβουλία» πού εἶναι ἀποκομμένη ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά δώσει ἐλπίδα σωτηρίας.

διαβάστε εδώ: