Χαιρετισμός Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος & Αλμυρου

Print
Κατηγορία: Διορθόδοξο Δίκτυο
Published Date

 Στην ΣΤ' Συνάντηση του Διορθοδόξου Δικτύου

Νευροκόπι Βουλγαρία, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013

Ἡ αὐξημένη δραστηριότητα τῶν αἱρέσεων και τῆς παραθρησκείας δημιουργεῖ γιά τήν κοινωνία μας ὅλο καί περισσότερα προβλήματα: πνευματικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, νομικά, ἀκόμη καί ἐθνικά.

Εἶναι, ἑπομένως, ἐπείγουσα ἀνάγκη νά γνωρίσουμε σέ βάθος αὐτά τά προβλήματα καί νά καταρτισθεῖ μία ἑνιαία στρατηγική μέ τίς κατά τόπους ἀδελφές Ἐκκλησίες οὕτως, ὥστε νά ἀντιμετωπίζονται ὅλα αὐτά ἀποτελεσματικά καί μέ πρακτικούς τρόπους κάθε φορά. 

διαβάστε εδώ: