Χαιρετισμός του Εκπροσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού

Print
Κατηγορία: Διορθόδοξο Δίκτυο
Published Date

Πρός την ΣΤ' Διροθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών
Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

Νευροκόπι Βουλγαρία, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013 

Greece KyriakosTsouros

Πρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός 
Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
για θέματα Αιρέσων 

          Ὁ χαρακτήρας καί ἡ συμβολή τοῦ Δικτύου Ὀρθοδόξων Πρωτοβουλιῶν ὁμολογουμένως πρέπει νά θεωρηθοῦν ὡς ἐξόχως χρήσιμα στήν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας νά παρουσιάσει τά χαρακτηριστικά τής σύγχρονης πλάνης καί νά προστατέψει τό Ὀρθόδοξο Πλήρωμα ἀπό τήν ἀπειλή διαβρώσεώς του, ἰδιαιτέρως ἀπό τίς νεοφανεῖς αἰρέσεις καί τίς παραθρησκευτικές ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς»

διαβάστε εδώ: