ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ε' ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

Print
Κατηγορία: Διορθόδοξο Δίκτυο
Published Date

Νόβι Σάντ-Σερβία, 24-27 Σεπτεμβρίου 2012

IMG 5552 (2)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ