ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Print
Κατηγορία: Διορθόδοξο Δίκτυο
Published Date

Ομιλία του Δρ. Συνταγματικού Δικαίου καθηγητή Γεώργιου Κρίππα
στην Ε' Διορθόδοξη Συνάντηση στη Σερβία

IMG 5496

Το παρόν θέμα δεν είναι θεωρητικό . Ενέχει μεγάλη πρακτική σημασία. Επιβάλλεται προς τούτο  βαθύτερη ανάλυσή του σε σημεία που δεν είναι ευρύτερον γνωστά και ως εκ τούτου δεν θα επαναλάβουμε τα ήδη γνωστά. Θα προσπαθήσουμε επομένως, να δώσουμε μίαν εικόνα περισσότερο ρεαλιστική του παρόντος φαινομένου, το οποίο  ταλανίζει την Ευρώπη και έχει δημιουργήσει σοβαρώτατα προβλήματα εις την πράξη, τα οποία καλούντα να επιλύσουν και τα δικαστήρια και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες .

διαβάστε εδώ: