ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Print
Κατηγορία: Διορθόδοξο Δίκτυο
Published Date

ΕΙΣ ΤΗΝ Ε' ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ
(Novi Sad Σερβίας, 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2012)

Crete 5430

(Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος)

«Δεν είναι δε σπάνιον το φαινόμενον της υποδουλώσεώς των εις δήθεν πνευματικούς οδηγούς, η απώλεια της προσωπικότητός των δια της τυφλής υπακοής εις αυτούς και η απομάκρυνσις των από του Κυρίου, της πηγής της ζωής ημών, από της ορθής πίστεως και από της Εκκλησίας, εκτός της οποίας ουκ έστι σωτηρία. Οι οδηγοί αυτοί ουχί σπανίως δέχονται ως άλλα είδωλα λατρείαν ωσεί θεοί εκ των οπαδών των, με συνεπείαςβαρυτάταςδια την συνείδησιν και την προσωπικότητα όσων τυχόν χριστιανών απατηθούν υπό της πλάνης και των ψευδών σημείων των».

διαβάστε εδώ το μήνυμα

Sunday the 29th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©