Α' άτυπη συνάντηση του Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών, Λευκωσία 6 Ιουλίου 2008

 

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

Εμείς,  οι Ορθόδοξες Πρωτοβουλίες της Κύπρου, Ελλάδος, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Τσεχίας-Σλοβακίας και Λευκορωσίας, συνελθούσες σήμερα, Κυριακή, 6 Ιουλίου του σωτηριώδους έτους 2008, σε ειδική ιδρυτική σύναξη στη Λευκωσία της Κύπρου, με το παρόν ομόφωνο ψήφισμα μας αποφασίζουμε να προβούμε στη σύσταση άτυπης συνεργασίας μεταξύ μας με την επίσημη επωνυμία:

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

Όλες οι Ορθόδοξες Πρωτοβουλίες αναγνωρίζουμε ότι η  δημιουργία της άτυπης αυτής συνεργασίας μεταξύ μας προέκυψε από την από μακρού διαπιστωμένη ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών των ανά τον κόσμο ορθοδόξων πρωτοβουλιών γονέων ή άλλων συναφών ορθοδόξων φορέων.

Περισσότερα:

Wednesday the 21st. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©