ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Στην ΣΤ’ Συνάντηση του Δικτύου

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου-Χατζηδήμοβο, Νευροκόπι-Βουλγαρία

19 - 22 Σεπτεμβρίου 2013 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

IMG 6056

ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος (αριστερά) και
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος (δεξιά)

Ἀπὸ τὴ Σερβία στὸ Νευροκόπι-Χατζηδήμοβο Βουλγαρίας παρατηροῦμε βασικὰ δύο χαρακτηριστικὰ νὰ διέπουν τὸ σκηνικό των λατρειῶν.

          Πρῶτο, λόγω τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς κατάστασης παρατηρεῖται μία ὕφεση κα στὴ δραστηριότητα κάποιων ὀργανώσεων, ὅπως γιὰ παράδειγμα τῶν ψυχολατρειῶν (σεμινάρια αὐτοβελτίωσης, παροχῆς δῆθεν πληροφοριῶν γιὰ ἑταιρεῖες, ἐκπαίδευσης προσωπικοῦ, θεραπευτικὲς κινήσεις), δηλαδὴ ὀργανώσεων ποὺ ἀποσκοποῦν, μέσω τῶν δραστηριοτήτων τους στὸ οἰκονομικὸ ὄφελος.

Περισσότερα:

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΛΑΤΡΕΙΕΣ

 

BishopChristoforos
Ομιλία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας (Κύπρου)
κ. Χριστοφόρου,
Προέδρου του Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

Στην ΣΤ’ Συνάντηση του Δικτύου
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου-Χατζηδήμοβο, Νευροκόπι-Βουλγαρία
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κάνει μιὰ διαπίστωση «Πάντες (οἱἄνθρωποι) ἥμαρτον καὶ στεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. 3,23). Συνεπῶς, τὸ πρόβλημα τῆς ἀνθρωπότητας ἔγκειται στὸ γεγονὸς αὐτό, ὅτι στερεῖται τὴν ἐμπειρία, ἐννοεῖται μετὰ τὴν πτώση, τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ. Ὁπότε ἡ πνευματικὴ τελείωση τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν μετοχή του στὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, διαφορετικὰ ὸ ἄνθρωπος εἶναι, θὰ ἔλεγα, ἐλλειμματικός (κάτι τοῦ λείπει). Ἡ ἀσθένεια αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπου θεραπεύεται, μόνον ὅταν φθάσει σ’ αὐτὴ τὴν ἐμπειρία. Πῶς φθάνει, ὅμως σ’ αὐτὸ τὸ γεγονός;

διαβάστε εδώ:

Τρόπος καί Μέθοδος Ἐργασίας ἐπί θεμάτων Αἱρέσεων καί Κοσμοθεωριῶν τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

στήν « 6η Συνάντηση τοῦ Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν»

 (Βουλγαρία 19-22 Σεπτεμβρίου 2013)

CostasPapachristodoulou 

(του Κων/νου Παπαχριστοδούλου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.) 

 Συμπερασματικά θά θέλαμε νά ὑπογραμμίσουμε, μέ βάση καί τήν πολυετῆ ἐμπειρία μας στό χῶρο, τά ἑξῆς:

α) Ἡ κάθε «πρωτοβουλία» θά πρέπει νά βρίσκεται σέ ἄμεση συνεργασία μέ τήν τοπική Ἐκκλησία. «Πρωτοβουλία» πού εἶναι ἀποκομμένη ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά δώσει ἐλπίδα σωτηρίας.

διαβάστε εδώ:

Χαιρετισμός και Κείμενο Εργασίας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

Πρός την ΣΤ' Συνάντηση του Διορθοδόξου Δικτύου

Νευροκόπι Βουλγαρία, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013

Neapoleos ConstantinosHadziangelides

(Ο εκπρόσωπος π. Κωνσταντίνος Χατζηαγγελίδης)

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
 
Η   Ορθόδοξη  Εκκλησία, παρά τις δυσκολίες της εποχής, παρά την αλλοτρίωση του ανθρώπου και την απομάκρυνσή του από το θέλημα του Θεού, παρά τη δράση παντοειδών αιρετικών ομά­δων, είναι χώρος φανερώσεως της χάριτος, χώρος κοινω­νίας του ανθρώπου με τον αληθινό Θεό, χώρος θεραπείας  της  αν­θρώπινης  ύπαρξης από τα πάθη  και  εργαστήριο  αγιό­τη­τας.

          ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα  σημεία  των  καιρών  οδηγούν  όλους  μας  στην  συνειδητοποίηση  ότι  οι  νοητοί  λύκοι  πληγώνουν  τα  λογικά  πρόβατα  του  ποιμνίου  του  Κυρίου  μας  και  είναι  ιερό  χρέος  και  καθήκον  μας  ως  Ιερά  Μητρόπολη  να  εντείνουμε  τον  αγώνα  μας  και  να  καταρτίζουμε  συνεχώς  τα  στελέχη  μας,  με  την  προτροπή  να  εφαρμόζουν  τους  αποστολικούς  λόγους:

Χαιρετισμός Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος & Αλμυρου

 Στην ΣΤ' Συνάντηση του Διορθοδόξου Δικτύου

Νευροκόπι Βουλγαρία, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013

Ἡ αὐξημένη δραστηριότητα τῶν αἱρέσεων και τῆς παραθρησκείας δημιουργεῖ γιά τήν κοινωνία μας ὅλο καί περισσότερα προβλήματα: πνευματικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, νομικά, ἀκόμη καί ἐθνικά.

Εἶναι, ἑπομένως, ἐπείγουσα ἀνάγκη νά γνωρίσουμε σέ βάθος αὐτά τά προβλήματα καί νά καταρτισθεῖ μία ἑνιαία στρατηγική μέ τίς κατά τόπους ἀδελφές Ἐκκλησίες οὕτως, ὥστε νά ἀντιμετωπίζονται ὅλα αὐτά ἀποτελεσματικά καί μέ πρακτικούς τρόπους κάθε φορά. 

διαβάστε εδώ:

Χαιρετισμός και Παρέμβαση της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού

Στην ΣΤ' Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών

Νευροκόπι Βουλγαρία, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ:

Η αντιμετώπιση των αιρέσεων, ως γνωστόν, αφορά πρωτίστως τον κληρικό-ποιμένα, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή πνευματική εγρήγορση για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την δραστηριότητα των αιρέσεων και των καταστροφικών λατρειών.

διαβάστε εδώ:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

Το θέμα που καλούμαστε να διερευνήσουμε στη συνάντηση αυτή είναι η ουσία της Απολογητικής της Εκκλησίας μας. 

διαβάστε εδώ:

Χαιρετισμός Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων

ΣΤ' Διορθόδοξη Συνάντηση Δικτύου

Νευροκόπι Βουλγαρία, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013

Η εμφάνισης νεοφανών αιρέσεων και παραθρησκευτικών οργανώσεων, ακόμη και εις την μικράν πόλιν της Καρδίτσης, αποδεικνύει, ότι ωρισμένοι πεπλανημένοι δρουν ανεξελέκτως γύρω μας, εκμεταλλευόμενοι τεχνηέντως και με ύπουλον τρόπον μοναχικές, πονεμένες, απαγοητευμένες, ανύποπτες, ανθρώπινες ψυχές, οδηγώντας τες με μαθηματικήν ακρίβειαν εις το σκότος του σατανά και την τελικήν καταστροφήν των.

διαβάστε εδώ:

Χαιρετισμός του Εκπροσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού

Πρός την ΣΤ' Διροθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών
Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

Νευροκόπι Βουλγαρία, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013 

Greece KyriakosTsouros

Πρωτοπρ. Κυριακός Τσουρός 
Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
για θέματα Αιρέσων 

          Ὁ χαρακτήρας καί ἡ συμβολή τοῦ Δικτύου Ὀρθοδόξων Πρωτοβουλιῶν ὁμολογουμένως πρέπει νά θεωρηθοῦν ὡς ἐξόχως χρήσιμα στήν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας νά παρουσιάσει τά χαρακτηριστικά τής σύγχρονης πλάνης καί νά προστατέψει τό Ὀρθόδοξο Πλήρωμα ἀπό τήν ἀπειλή διαβρώσεώς του, ἰδιαιτέρως ἀπό τίς νεοφανεῖς αἰρέσεις καί τίς παραθρησκευτικές ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς»

διαβάστε εδώ:

Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββα

Στην ΣΤ' Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών
Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

Νευροκόπι Βουλγαρία, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013

 Poland AndrzejLewzcak

(O εκπρόσωπος πατήρ Ανδρέας Λεύτσακ)

Ο σέκτες προσφέροντας τν βοήθειά τους στν κανοποίηση τν πνευματικν ναγκν, στν πραγμάτωση πιὸ ντονης βίωσης τς πίστης, στ γέμισμα τοῦ σωτερικο κενο, ξαπατον τν νθρωπο, πειδ οἱ νάγκες ατς μπορον ν πραγματοποιηθον μόνο μέσ μις πραγματικς συμμετοχς στ ζω το Θεο, ἡ ποία νοεται ς ἡ δέα τς θέωσης τοῦ νθρώπου. 

διαβάστε εδώ:

Χαιρετισμός της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.Χρυσοστόμου

Πρός την ΣΤ' Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών
Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

Νευροκόπι Βουλγαρία, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013

Cyprus PanayiotisCosta

(Ο εκπρόσωπος πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Κώστα) 

Η αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία ως φορέας της σώζουσας αληθείας έχει ως πρωταρχικό καθήκον και υποχρέωσή της να μαρτυρεί παντού την εν ημίν ελπίδα, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, να μεριμνά ανύσταχτα για τους πλανηθέντες και να εκδιώχνει τους «βαρείς λύκους» (Πράξ. 20,29) μακριά από το ποίμνιό της.

διαβάστε εδώ:

Χαιρετισμός της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου

Στην ΣΤ' Συνάντηση του Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών
Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών 

Νευροκόπι Βουλγαρίας, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013

Jerusalem AristovoulosKyriazis

(Ο εκπρόσωπος Αρχιμ. Αριστόβουλος Κυριαζής)

διαβάστε εδώ:

Χαιρετισμός της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Κυρίου Ιωάννη του Ι'

 Στην ΣΤ' Συνάντηση του Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

Νευροκόπι Βουλγαρίας, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013

Antioch JackKhalil

Ο εκπρόσωπος Αρχιμ.   Ιάκωβος Khalil
Αναπλ. Καθηγ. της Θεολογικής Σχολής
Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού
Πατριαρχείου Αντιοχείας

Το φαινόμενο των θρησκειών και καταστραφικών λατρείων πλήττει τους εκκλησιαστικούς χώρους ανά το κόσμο. Γι’ αυτό προσβλέπουμε με ελπίδα στην οργανωμένη συνεργασία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών για την ποιμαντική πρόνοια για κάθε μέλος του σώματος του Χριστού, αλλά και για κάθε άνθρωπο, που ενδέχεται να εκτεθεί στην απάτη τοιούτων ιδεολογιών.

διαβάστε εδώ: 

ANAKΟΙΝΩΘΕΝ ΣΤ' (ΕΚΤΗΣ) ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

 

ΣΤ’  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ
 

19 - 22  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΒΟ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ - ΑΙΡΕΣΕΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
 

Έχει βάσιμα υποστηριχθεί ότι τα μεγάλα ηθικά και κοινωνικά προβλήματα, που κατακλύζουν τον κόσμο μας, δεν οφείλονται στην έλλειψη θρησκευτικότητας, αλλά αντίθετα οφείλονται στην τόσο μεγάλη πίστη σε πλανεμένες δοξασίες.

Αυτή είναι και η βασική διαπίστωση των συμμασχόντων στην ΣΤ Συνάντηση του Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών, η οποία έλαβε χώρα από την 19η μέχρι και την 22α Σεπτεμβρίου 2013 στη Βουλγαρία.

Η Συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νευροκοπίου κ. Ναθαναήλ στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου-Χατζηδήμοβο Νευροκοπίου Βουλγαρίας υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Βουλγαρίας.  Στη Συνάντηση αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 100 σύνεδροι – εκπρόσωποι όλων σχεδόν των Ορθοδόξων Εκκλησιών: του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιόχειας, Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, των Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδας, Πολωνίας, Αλβανίας και Ουκρανίας, και πολλών Ορθοδόξων Πρωτοβουλιών, που ασχολούνται με τα θέματα των νεοφανών αιρέσεων.

Το γενικό θέμα, το οποίο απασχόλησε τους συνέδρους, ειδικούς ερευνητές και μελετητές επί θεμάτων νεοφανών αιρέσεων και καταστροφικών λατρειών / σεκτών ήταν: «Πρακτικοί τρόποι ποιμαντικής, κοινωνικής και νομικής αντιμετώπισης των λατρειών – αιρέσεων».

Περισσότερα:

«Ὁ γκουρουϊσμός στήν Ἑλλάδα σήμερα. Ὁ ρόλος τῶν κέντρων γιόγκα στήν ἐνδεχόμενη ἐμπλοκή σέ κάποια ἰνδουϊστική ἤ βουδδιστική σέκτα»

Παρέμβαση στην Ε' Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών
Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών,
Novisad, Σερβία, 24-27 Σεπτεμβρίου 2012

IMG 5505

 του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη, Δρ. Θ., πτ. Φιλοσοφίας

Ὅπως γνωρίζετε ἡ ὁποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης, ἐνημέρωσης γιά θέματα σεκτῶν καί παροχῆς βοήθειας σέ θύματά τους προϋποθέτει τήν ὅσο τό δυνατόν ἀκριβέστερη καταγραφή τοῦ σκηνικοῦ τῶν σεκτῶν σέ μιά περιοχή.
Ὅσον ἀφορᾶ στήν Ἑλλάδα ἡ τελευταία ἐπίσημη καταγραφή πού ἔχουμε εἶναι ἤδη ἀρκετά παλιά. Ἔγινε ἀπό τήν Ζ´ Πανορθόδοξο Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων, πού ἔλαβε χώρα στήν Ἁλίαρτο Βοιωτίας τό 1995.

διαβάστε εδώ:

ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Ομιλία του Δρ. Συνταγματικού Δικαίου καθηγητή Γεώργιου Κρίππα
στην Ε' Διορθόδοξη Συνάντηση στη Σερβία

IMG 5496

Το παρόν θέμα δεν είναι θεωρητικό . Ενέχει μεγάλη πρακτική σημασία. Επιβάλλεται προς τούτο  βαθύτερη ανάλυσή του σε σημεία που δεν είναι ευρύτερον γνωστά και ως εκ τούτου δεν θα επαναλάβουμε τα ήδη γνωστά. Θα προσπαθήσουμε επομένως, να δώσουμε μίαν εικόνα περισσότερο ρεαλιστική του παρόντος φαινομένου, το οποίο  ταλανίζει την Ευρώπη και έχει δημιουργήσει σοβαρώτατα προβλήματα εις την πράξη, τα οποία καλούντα να επιλύσουν και τα δικαστήρια και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες .

διαβάστε εδώ:

Παρέμβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΔΗ.ΣΥ Τάσου Μητσόπουλου στην Ε' Διορθόδοξη Συνάντηση στο Νόβι Σαντ

IMG 5437
Παρά την πανορθόδοξο τουλάχιστον κινητοποίση, πασίδηλα ο Γκουρουισμός, συνεχίζει ανενόχλητος τη διαβρωτική δραστηριότητά του χωρίς να φαίνεται να μπορεί αποτελεσματικά να του προβάλει κάποιο σημαντικό ανάχωμα η κοινωνική μας δομή, αφού αυτός περιφρονεί ακόμα και δικαστικές αποφάσεις και νόμους.

διαβάστε εδώ:

ΓΚΟΥΡΟΥΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Πράγας και
Μητροπολίτη Τσεχικών χωρών και Σλοβακίας
κ. Χριστοφόρου
στην Ε' Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών
Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

24-27 Σεπτ. 2012 - Νόβι Σαντ, Σερβίας

IMG 5472

Ο σύγχρονος άνθρωπος,είναι γεγονός ότι ζεί σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και η εμπειρία του άγνωστου έχει μεγάλη ζήτηση.Οι διάφορες ομάδες εκμεταλλευόμενες τα ποιμαντικά κενά μας κατορθώνουν να εξαπλώνονται και να δρούν ανεξέλεγκτα.

διαβάστε την ομιλία:

Οδοιπορικό στο Νόβι Σαντ

Διορθόδοξο Συνέδριο για τις Καταστροφικές Λατρείες

του Σπύρου Αργυρού

Στο Νόβι Σαντ, την πρωτεύουσα της βόρειας σερβικής επαρχίας Βοϊβοντίνα, που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας μετά το Βελιγράδι, πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου η 5η Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου πρωτοβουλιών μελέτης θρησκειών και καταστροφικών λατρειών.

IMG 5411

Περισσότερα:

Saturday the 24th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©