Στην πορεία για την Ανάσταση

(+) Τάσου Μητσόπουλου

TasosΕισήλθαμε και φέτος στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Με φανφάρες, γιορτές και φωνές που συνόδευσαν την προηγηθείσα περίοδο της Απόκρεω. Χωρίς τη σεμνότητα και συστολή του Κυρίου που καίτοι βασιλεύς εισήλθε στην αγία πόλη «επί πώλου όνου». Τα βήματα μας, έστω κι έτσι, έχουν αρχίσει νοερά να κινούνται στα χνάρια του Ιησού και η πορεία, μας οδηγεί μέσα από μια σειρά ανεπανάληπτων πνευματικών διεργασιών και προσωπικών εμπειριών στην κορύφωση.

Περισσότερα:

I’ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

14  - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΟΥΠΡΑΣΛ – ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

I’ Διορθόδοξη Συνάντηση τοῦ Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν, συνῆλθε ἀπό τίς 14 ἕως τίς 17 Σεπτεμβρίου 2017 στήν πόλη Σουπράσλ τῆς Πολωνίας, ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββα, φιλοξενήθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Μπιαλιστόκ καὶ Γκντάνσκ κ. Ἰάκωβο, μέ τήν εὐγενῆ καί ὁλοπρόθυμη φροντίδα τοῦ καθηγουμένου καί τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Εύαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σουπράσλ, καθώς καὶ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀκαδημίας Σουπράσκα, καί ἀσχολήθηκε μὲ τὸ γενικό θέμα: «Φονταμενταλιστικές τάσεις θρησκευτικῶν, παραθρησκευτικῶν λατρειῶν καὶ ἰδεολογικῶν ὀργανώσεων καὶ ἡ ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ μας: παραδείγματα ἀπό τίς τοπικές Ἐκκλησίες». Σ᾿ αὐτήν ἔλαβαν μέρος ἐπίσημοι ἐντεταλμένοι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων ᾽Εκκλησιῶν: Τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Κύπρου, Ἑλλάδος, Τσεχίας και Σλοβακίας, καί τῆς Οὐκρανίας (Πατριαρχεῖο Ρωσίας), δεκάδες εἰδικοί Συνεργάτες ἀπό ὅλη τήν Ὀρθοδοξία καθώς καί ἐκπρόσωπος τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης τῆς Ὀρθοδοξίας.

Μέ τίς ἐπιστημονικά και θεολογικά τεκμηριωμένες εἰσηγήσεις τους οἱ εἰδικοί γιά τό θέμα ἐρευνητές, σχολίασαν δημοσιευμένους ὁρισμούς γιὰ τὸν φονταμενταλισμό, ἀναφέρθηκαν στήν προτεσταντική προέλευση τοῦ ὅρου, περιέγραψαν φαινόμενα φονταμενταλισμοῦ στίς διάφορες θρησκεῖες μέ ἔμφαση στό ἀκραῖο-ριζοσπαστικό Ἰσλάμ, στίς πολυποίκιλες χριστιανικές αἱρέσεις, στίς καταστροφικές λατρεῖες, σὲ ἰδεολογικά ρεύματα, σὲ ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις, σὲ κοινωνικά, πολιτικά, οἰκονομικά κινήματα, ἀλλά ἀκόμη καί ἀνάμεσα στόν Χριστιανικό κόσμο.

Μὲ τὶς διεργασίες τῆς Συνδιασκέψεως συνάχθηκαν σημαντικὰ συμπεράσματα γιὰ τὰ γνωρίσματα, τὴν ἐπικινδυνότητα καὶ τὴν ἀντιμετώπιση συγχρόνων φαινομένων φονταμενταλισμοῦ. Εἰδικότερα, ὡς πρὸς τὰ γνωρίσματα τοῦ φονταμενταλισμοῦ ἀναφέρθηκαν:

α) ἡ τυπολατρικὴ προσκόλληση καὶ ἐμμονὴ σὲ πλανεμένα δόγματα ἤ σὲ λανθασμένες ἑρμηνεῖες ὀρθῶν δογμάτων καὶ ἠθικῶν κανόνων,

β) ἡ ἀπόλυτη ἀπαίτηση μέ κάθε μέσον, κυρίως αὐτό τῆς ἐπιβολῆς, γιὰ ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας κατὰ τὴν ὑποκειμενική τους ἄποψη, καὶ

γ) ἡ υἱοθέτηση συχνά βιαίων ἀντιδράσεων καὶ συμπεριφορῶν, ὄχι μόνον σωματικῶν, ἀλλά καὶ ψυχολογικῶν.

Διαπιστώθηκε ὅτι δέν μπορεῖ νά κρίνεται μία πίστη ὡς φονταμενταλιστική ἀπό τίς φονταμενταλιστικές ἐνέργειες ὁρισμένων πιστῶν της, ἀλλά ἀπό τήν ἴδια τή διδασκαλία καί τίς ἀρχές της. Τονίσθηκε ἰδιαίτερα ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη καί Παράδοση καί ἡ ὑγιής ἀφοσίωση σέ αὐτές, ποτέ δέν ὁδηγεῖ στόν φονταμενταλισμό.

Ὡς πρός τήν ἐπικινδυνότητα, ἐπισημάνθηκε ὅτι τά συνεχῶς αὐξανόμενα φαινόμενα φονταμενταλισμοῦ, πού ἐκδηλώνονται μέ φανατισμό, μισαλλοδοξία, ἐκδικητικότητα, ψυχολογική βία καί τρομοκρατικές ἐνέργειες, ἀποτελοῦν πολύ σοβαρούς καί ἄμεσους κινδύνους γιά τήν ἀνθρώπινη κοινωνία. Ἰδιαίτερα τονίσθηκαν οἱ καταστροφικές ἐπιδράσεις ἀπό τή  ραγδαία ἐξάπλωση τῶν ἀποκρυφιστικῶν πρακτικῶν σέ ζωτικούς τομεῖς γιά τή σωματική, ψυχική καί πνευματική ὑγεία τῶν παιδιῶν, ὅπως αὐτή τοῦ παιγνιδιοῦ, τῆς μάθησης καί τῆς διασκέδασης.

Τέλος, σχετικά μέ τήν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου τοῦ φονταμεταλισμοῦ, ὑποστηρίχθηκε ὅτι ἡ ὑπέρβασή του, μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ τήν ἀξιοποίηση τῆς θεολογίας τῆς Όρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διατηρεῖ τήν ἀκαινοτόμητη ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια, τό χριστομίμητο ἦθος καί τήν αὐθεντική μυστηριακή ζωή.

Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ὅταν εἶναι ἀφοσιωμένος στήν ὀρθή Πίστη, ὅταν τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὅταν δέχεται τήν ἄκτιστη θεία χάρη μέ τή συμμετοχή του στά ἅγια Μυστήρια, τότε πορεύεται πρός τήν πνευματική τελείωση, τήν κατά χάρη θέωση, καί ἀποκτᾶ τὴν ποιότητα τοῦ πνευματικού ἀνθρώπου, αὐτοῦ πού γνωρίζει νά «ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφ. 4,15)  καί νἀ «ἀγαπᾷ ἐν ἀληθείᾳ» (Α’ Ἰωάν. 3,18) καί δέν μπορεῖ νά ἐνεργεῖ φονταμενταλιστικά. Αὐτός ὁ «καινός» (καινούργιος) ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος, ἀποτελεῖ τὴ μοναδικὴ ἐλπίδα τῆς σύγχρονης ἀνθρωπότητας, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἀπελπιστικά στὰ καταστροφικὰ ὅρια τῶν συμπληγάδων τοῦ φονταμενταλισμοῦ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Θ' ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Θ’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

22 - 25  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ἡ 9η Διορθόδοξη Συνάντηση τοῦ Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν και Καταστροφικῶν Λατρειῶν, συνῆλθε ἀπό 22 ἕως 25 Σεπτεμβρίου 2016 στή πόλη Μπλαγκόεβγκραντ τῆς Βουλγαρίας, ὑπό την εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Βουγγαρίας κ.κ Νεοφύτου και φιλοξενήθηκε ἀπό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νευροκοπίου κ Σεραφείμ. Ἀσχολήθηκε με το ἐπίκαιρο ἐκκλησιαστικό καί κοινωνικό θέμα: «Ο ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ: Πιστότητα στήν παράδοση ἤ νεωτερισμός;».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Περιοδικό "ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ"

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Η' ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Η’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

17 - 20  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

Ἡ 8η Διορθόδοξη Συνάντηση τοῦ Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν, συνῆλθε ἀπό 17 ἕως 20 Σεπτεμβρίου 2015 στο Ὄτετσετς, κοντά στη Λιουμπλιάνα τῆς Σλοβενίας, ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κ.κ Εἰρηναίου καί φιλοξενήθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας κ. Πορφύριο. Ἀσχολήθηκε μέ το ἐπίκαιρο θέμα: «Λατρεῖες – Νεοπαγανισμός – Ἐκκοσμίκευση: κίνδυνος γιά τή διάβρωση τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ φρονήματος».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

IMG 8750

Μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ζάγκρεμπ και Λιουμπλιάνας (Εκκλησίας της Σερβίας) κ. Πορφυρίου, και στο πλαίσιο της Διοργάνωσης της Η’ (ογδόης) Διορθόδοξης Συνάντησης του Δικτύου Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ζάγκρεμπ Κροατίας.

Περισσότερα:

Ένας χρόνος χωρίς τον Τάσο Μητσόπουλο Τελέστηκε χθες το ετήσιο μνημόσυνό του στην παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας

Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος: Σπάνιο είδος ανθρώπου και πολιτικού ο Τάσος Μητσόπουλος

 Mitsopoulos1

Ο Τάσος Μητσόπουλος υπήρξε ένα σπάνιο είδος ανθρώπου και πολιτικού και ο θάνατός του βύθισε στο πένθος ολόκληρη την Κύπρο, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, εκφωνώντας τον επιμνημόσυνο λόγο, στο πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του Τάσου Μητσόπουλου στη Λάρνακα, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και άλλων επισήμων.

Περισσότερα:

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Περιοδικού "Ενημέρωσις"

Ειδικά αφιερωμένο στην Ζ' Διορθόδοξη Συνάντηση

του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών,

Αγία Πετρούπολη-Ρωσία, 18-21 Σεπτεμβρίου 2014.

Enimerosis jan15

Ένας χρόνος από την κοίμηση του Μητροπολίτη Νευροκοπίου Ναθαναήλ

Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr

Serafim

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτη Νευροκοπίου κυρού Ναθαναήλ.

Ο μακαριστός Ιεράρχης της Εκκλησίας της Βουλγαρίας άφησε την τελευταία του πνοή στις 16 Νοεμβρίου 2013 ημέρα που συμπλήρωνε το 61ο έτος της ηλικίας του, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "Αλεξαντρόφσκα" μετά από σοβαρά προβλήματα  υγείας. 

Στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τελέστηκε λαμπρό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, στο οποίο προεξήρχε ο Σεβ.  Μητροπολίτης Λόβετς κ. Γαβριήλ. 

Επίσης συλλειτούργησαν πλειάδα Ιεραρχών της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, καθώς επίσης και ο Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κ.  Παύλος από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Μετά το πέρας της Θείας Ευχαριστίας ο νυν Μητροπολίτης Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ, τέλεσε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της  ψυχής του προκατόχου του κυρού Ναθαναήλ.

Περισσότερα:

Σαηεντολογία: Η Σέκτα της Απληστίας

Του Jon Atack (πρώην Σαηεντολόγου)

Ομιλία του στην 7η Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών, Αγία Πετρούπολη Ρωσίας, 18-21 Σεπτεμβρίου 2014

Μετάφραση – Επιμέλεια: Ελένη Ζήνωνος

JonAtack

ΜΕΡΟΣ Α΄

Πριν από εβδομηνταπέντε εκατομμύρια χρόνια, ο γαλαξιακός Πρίγκιπας Ζένου (Xenu) έφερε τους κατοίκους 76 πλανητών στη Γη, όπου τους έριξε σε ηφαίστεια, τους ανατίναξε  με βόμβες υδρογόνου και μάζεψε τις ψυχές τους σε δέσμες από ηλεκτρονικές κορδέλες. Αυτό ακούγεται σαν μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Είναι πράγματι έτσι αλλά, οι Σαηεντολόγοι που έχουν φθάσει στο μυστικό επίπεδο «ΟΤ 3», διδάσκονται ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ν’ ανακτήσουν την ατομικότητά τους, παρά ν’ απεγκλωβιστούν απ’ αυτά τα συμπλέγματα ψυχών. Και πληρώνουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να ασκήσουν αυτή τη σύγχρονη μορφή εξορκισμού.[1]

Ο ιδρυτής της Σαηεντολογίας, Ρον Χάμπαρντ, ισχυρίστηκε ότι, όποιος εκτεθεί απροετοίμαστος στα μυστικά αυτού του επιπέδου, θα πεθάνει μέσα σε λίγες μέρες. Όμως στη δεκαετία του 1980, ο ίδιος προσπάθησε να πουλήσει ένα κινηματογραφικό σενάριο της ιστορίας αυτής, με τον τίτλο «Επανάσταση στα Άστρα» (Revolt in the Stars).

Περισσότερα:

Ομιλία του καθηγητή Ιβάν Δημητρώβ, του Κέντρου Μελέτης Νέων Θρησκευτικών Κινημάτων, Βουλγαρίας

Στην Ζ' Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

Αγία Πετρούπολη, Ρωσίας 18-21 Σεπτεμβίου 2014

Prof.Ivan

(ο καθ. Ιβάν Δημητρώβ)

διαβάστε εδώ

διαβάστε εδώ

Πρακτικοί τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης των λατρειών

Εισήγηση του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου 

στην Ζ' Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών


ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ζ' ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

SPb1

διαβάστε εδώ

Χαιρετισμός της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Κυρίου Ιωάννη του Ι'

Στην Ζ' Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

Αγία Πετρούπολη, Ρωσίας 18-21 Σεπτεμβρίου 2014

J.Khalil 

Ο εκπρόσωπος Αρχιμ. Ιάκωβος Khalil
 Καθηγ. Στην Θεολογική Σχολή
Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού
Πατριαρχείου Αντιοχείας

διαβάστε εδώ

Εισαγωγική Ομιλία Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου στην Ζ' Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Karpasias

(ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος)

διαβάστε εδώ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΚΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Εισήγηση Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου στην Ζ' Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

Αγία Πετρούπολη, Ρωσίας 

19 Σεπτεμβρίου 2014

Karpasias-Eirinaios-Mitrofanis

ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γάτσινας κ. Μητροφάνης (δεξιά)

ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος (κέντρο) και

ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος (αριστερά)

διαβάστε εδώ


Χαρετισμός του Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου

Πρός την Ζ' Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

Metr.KifissiasAmarousiou&Vropou 5451

(ο εκπρόσωπος πατήρ Χαράλαμπος Θεοδώση)

διαβάστε εδώ

Χαιρετισμός του Σεβ. Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών καί Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρου

Κατά την Ζ' Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

Metr.IliouAxarnwn&Petroupolews 5450

(ο εκπρόσωπος πατήρ Θεόδωρος Παπαγιάννης)

διαβάστε εδώ

Χαιρετισμός του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Obuchov κ. Ιωνά, Εκπροσώπου του Μακ. Αρχιεπισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας κ. Ονουφρίου

Στην Ζ' Διορθόδοξη Συνάντηση του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία 18-21 Σεπτεμβρίου 2014

Ionas Obuchov

(ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Obuchov κ. Ιωνάς)

διαβάστε εδώ

Thursday the 2nd. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©