Articles

Έντονη προσηλυτιστική δραστηριότητα Ιεχωβάδων στην περιοχή της Φλώρινας

Print
Κατηγορία: Ειδήσεις
Published Date


Στους δρόμους βγήκαν οι πιστοί της εταιρείας «Σκοπιά» σε όλες τις πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου, προσκαλώντας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς αλλά και τους ξένους που διαμένουν στον τόπο μας, να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις τους τον Απρίλιο, «για το θάνατο του Ιησού».
Από το διαδίκτυο «αλιεύσαμε» την παρακάτω είδηση που αφορά τη Φλώρινα και την εκεί δραστηριότητα των «Μαρτύρων του Ιεχωβά».Και οι Ιεχωβάδες στις προσηλυτιστικές μπίζνες. Η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ αμόλησε τους «πιστούς και φρόνιμους δούλους» να μαζέψουν ψυχές ενόψει της παρωδίας που ονομάζει «Τίμηση του θανάτου του Ιησού».
Στην περιοχή της Φλώρινας λοιπόν αφήνουν χειρόγραφα μηνύματα σε γραμματοκιβώτια ανύποπτων πολιτών και τους προσκαλούν σε «ετήσιο» «παγκόσμιο εορτασμό» που θα λάβει χώρα «Γραφική ομιλία» στην οποία θα μάθουν «τι επιτέλεσε ο θάνατος του Ιησού» και «τι κάνει εκείνος τώρα».

Σύμφωνα με την τακτική που ακολουθούν στο χειρόγραφο δεν αναγράφουν κανένα στοιχείο της ταυτότητός τους. Στο φυλλάδιο που υπάρχει όμως διαβάζουμε: «Πολλοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς πέθανε για αυτούς. Ωστόσο πως μπορεί ο θάνατος ενός ανθρώπου πριν από σχεδόν 2000 χρόνια να σημαίνει ζωή για άλλους σήμερα;» (Οι σημειώσεις δικές μας). Και έτσι «οι μάρτυρες του Ιεχωβά θα συγκεντρωθούν να τιμήσουν το θάνατο του Ιησού».
Μας υπόσχονται δε «συναρπαστική Γραφική διάλεξη με τίτλο ‘Μήπως είναι Πιο Αργά από ό,τι νομίζετε;’, ομιλία μιας «παγκόσμιας προσπάθειας που καταβάλλεται ώστε να προσεγγισθούν όλοι όσοι αγαπούν τον Ιησού».

Αυτό που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κατανοήσουν οι οπαδοί της εταιρίας «Σκοπιά» είναι το λυτρωτικό έργο του θεανθρώπου ο οποίος εκούσια ανέβηκε στο Σταυρό ώστε να κατανικήσει το θάνατο. Λέγει χαρακτηριστικά ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος:
«Με το θάνατό Του ο Χριστός προσέφερε το σώμα Του για χάρη όλων των ανθρώπων. Έπαθε υπέρ πάντων και με το πάθος Του κατάργησε το θάνατο, αφού ο θάνατος δεν μπόρεσε να Τον νικήσει. Ταυτόχρονα όμως κατάργη¬σε και εκείνον που εξουσίαζε το καθεστώς του θανάτου, δηλαδή τον ίδιο το διάβολο, και απάλλαξε τους ανθρώ¬πους από τη σκληρή δουλεία της αμαρτίας (Εβρ. β 14-15).
Ο απόστολος Παύλος υπογραμμίζει πως κατά τη δευ¬τέρα παρουσία του Χριστού θα πραγματοποιηθεί ο λόγος: Που η νίκη σου, θάνατε; που το κέντρο σου άδη;(Ως. ιγ' 14). Με τη δική μας ανάσταση θα ολοκληρωθεί η νίκη κατά του θανάτου. Και όταν αυτό το οποίο είναι φθαρτό θα ενδυθεί την αφθαρσία, τότε θα εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος•
Κατεβροχθίσθη ο θάνατος και ενικήθη. Που είναι, θάνατε, το κεντρί σου; που είναι, άδη, η νίκη σου;...Ας ευχαριστήσωμε τον Θεόν, που μας δίδει την νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού (Α' Κορ. ιε' 54-57).
Που σου, θάνατε, το κέντρον; που σου, άδη το νίκος; Ανέστη Χριστός και συ καταβέθλησαι!, επαναλαμβά¬νει η Εκκλησία μας τη νύχτα του Πάσχα.
Εάν ένας αληθινός βασιλεύς κατανικήσει ένα τύραννον και του δέσει τα χέρια και τα πόδια, όλοι πλέον οι περαστικοί τον περιπαίζουν και τον κτυπούν και τον δια¬σύρουν, διότι δεν φοβούνται τη μανία του και την αγριό¬τητά του, χάρις εις τον νικητή βασιλέα. Έτσι, αφού ο Σωτήρ ενίκησε και εδειγμάτισε τον θάνατον εις τον σταυ¬ρόν και έδεσε τα χέρια του και τα πόδια του, όλοι όσοι ζουν χριστιανικώς τον καταπατούν και όσοι ομολογούν τον Χριστόν τον χλευάζουν και τον περιπαίζουν λέγοντες αυτά που εξ αρχής έχουν γραφεί εναντίον του:
- Που σου, θάνατε, το νίκος; Που σου, άδη, το κέντρον; (Μ. Αθανάσιος).
Ο θάνατος καταβροχθίσθηκε από τη νίκη που συντε¬λέσθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός μετέσχε των αυτών, έγινε δηλαδή μέτοχος των ιδίων πραγ¬μάτων, όπως και ο άνθρωπος, κεκοινώνηκε σαρκός και αίματος, για να καταργήσει δια του θανάτου τον διάβολον και να ελευθερώσει εκείνους οι οποίοι από τον φόβο του θανάτου ήταν υποδουλωμένοι καθ' όλη την διάρκεια της ζωής των (Εβρ. β' 14-15)• η νίκη συντελέσθηκε εν τη σαρκί του Χριστού (Εφεσ. θ' 15). 1
Καλούμε όσους λάβουν παρόμοια πρόσκληση να την αγνοήσουν. Οι ψευδοπροφήτες της σκοπιάς δεν έχουν κάτι νέο να μας παρουσιάσουν. Το ήθος τους, η διδασκαλία τους αλλά και το πνεύμα τους είναι ήδη πολύ γνωστά στους Έλληνες.
Κ.Ν

http://www.egolpion.com/iexovades_florina.el.aspx