Articles

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ «ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»: «ΙΑΤΡΙΚΗ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Print
Κατηγορία: Εναλλακτικές θεραπείες
Published Date

π. Βασίλειος Κοκολάκης

[ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 17 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

 Ι.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ]

glyfada 

1. Ο λεγόμενες «ναλλακτικές θεραπεες» ποτελον φαρμογή στό χρο τς γείας τν περί Θεο, νθρώπου καί κόσμου ντιλήψεων τν νατολικν θρησκειν καί τς «Νέας ποχς τοδροχόου» καί γι ατό εναι πιό σωστό νά νομάζονται «ατρική τς Νέας ποχς».

2. Γιά τίς μάδες ατές λα εναι νέργεια, λα εναι να («ν τό πν» τς Θεοσοφίας) καί λα εναι Θεός. Μέ βάση ατή τή θεώρηση, διδάσκουν τι νθρωπος, νακαλύπτοντας τόν «Θεό - αυτό» του καί νεργοποιώντας τίς πόκρυφες δυνάμεις, πού δθεν κρύβει μέσα του, μπορε νά ατοθεραπεύεται. ς ατοθεραπεία νοεται τό «ξεμπλοκάρισμα» τς νέργειας. Κατά τήν ρθόδοξη μως Θεολογία ὁ νθρωπος εναι πλασμένος μέ τήν προσωπική κτιστη νέργεια το Τριαδικο Θεο (ποιήσωμεν νθρωπον κατ᾿ εκόνα μετέραν καί καθ᾿μοίωσιν, Γεν. α΄,26). δέ νόσος ψυχς καί σώματος ποία εσλθε στήν νθρώπινη φύση μετά τήν παρακοή τν πρωτοπλάστων ποτελε κατά κύριο λόγο συνέπεια τς μαρτίας, τήν ποία νόσο πιτρέπει Θεός ς να τρόπο γιά μετάνοια καί πανόρθωση. σον φορ στήν ψυχή, ατή δέν μπορε νά θεραπευθεπό κανέναν λλο κτός πό τήν κτιστη χάρη τογίου Πνεύματος.

3.  θεραπεία μως τς σωματικς νόσου δέν μπορε νά πιτευχθε διά τς δυναμοποίησης τν μοιοπαθητικν φαρμάκων, διά τς ποίας δθεν πελευθερώνεται λανθάνουσα πνευματοειδής δύναμή τους, οτε διά τν βελονν το βελονισμο, οτε διά το μασάζ τς ρεφλεξολογίας, οτε δι᾿ οουδήποτε λλου μπειρικο μαγικο μέσου τς ποιας ναλλακτικς ¨θεραπείας¨. Βεβαίως τό σμα μπορε νά θεραπευθε θαυματουργικς διά τς χάριτος το Θεο διά τν εχν τς Κυρίας Θεοτόκου καί τν γίων μας. στόσο μως Θεός ¨κτισε ατρόν¨ (Σοφ. Σειράχ, λη΄,1 ) πρός τόν ποο καταφεύγουμε, κτιμώντας τίς διαγνωστικές καί θεραπευτικές κανότητές του, τίς ποες πέκτησε πό τήν πίπονη σπουδή του στήν ατρική πιστήμη.
Ε
ναι σημαντικό νά γνωρίζουν σοι μπιστεύονται τίς ναλλακτικές ¨θεραπεες¨ τίς νδεχόμενες συνέπειές τους, οποες εναι α) ψυχο-διανοητική διαταραχή λόγ τς ποκρυφιστικς βάσεως στήν ποία θεμελιώνονται β) σοβαρές παρενέργειες στήν κατάσταση τς γείας τους ξαιτίας τς γκαταλείψεως τν νδεδειγμένων ατρικά θεραπειν, καί γ)πιδείνωση τς γείας τους κόμη καί θάνατος τοσθενος.

4. Οναλλακτικές ¨θεραπεες¨, πως : γγελοθεραπεία, γιουρβέδα, νθοϊάματα Μπάχ, AuraSoma, ρωματοθεραπεία, Βελονισμός, Βιοενεργειακές Θεραπεες, Βιοσυντονισμός, σωτέρα Θεραπευτική, Κρανιοϊερή Θεραπεία, Κρυσταλλοθεραπεία, μοιοπαθητική, Ρέϊκι, Ρεφλεξολογία, Σιάτσου, ψευδοεπιστημονικές ψυχοθεραπεες κ.., θεμελιώνονται σέ κοσμοθεωριακό πόβαθρο, τό ποο εναι ντίθετο καί συμβίβαστο μέ τήν ρθόδοξη πίστη. 

χουν δέ τά ξς κοινά χαρακτηριστικά:

α) εναι ντελς αθαίρετες
β) προβάλλουν ναν θεραπευτή μάγο,
γ) βασίζονται σέ μία μεταφυσικς τάξεως νέργεια τν νατολικν φιλοσοφιν κα θρησκειν-τίς ποες εκολα κολουθον σοι γιναν πρίν θύματα τν νεργειακν θεωριν-καί
δ)
 δν χουν καμμία σχέση μπιστήμη.
διαιτέρως τό ρέϊκι εναι προκάλυπτα μία ποκρυφιστικ πρακτικ, φο ο μυημένοι "θεραπευτές" ρχονται σπαφ μ "δηγούς" πνεύματα, τποα κατευθύνουν τ θεραπευτικνέργεια.

5.  γιόγκα καί διαλογισμός δέν εναι μέθοδοι θεραπείας, πως ερέως διατυμπανίζεται στό χρο τοποκρυφισμο. Γιόγκα εναι "μέθοδος θανάτου κα φυγς π τν κόσμο τς φθορς." διαλογισμς εναι ντίθετος μ τ χριστιανική μας πίστη γιατί προσπαθε ν πείσει τν νθρωπο πως τότε "φις", τι εναι διος θεός, ρκε ννεργοποιήσει τς δυνάμεις του, μέσω τς τεχνικς το διαλογισμο. τσι νθρωπος δν θχει νάγκη π τν προσωπικ Σωτήρα, τν Χριστό, πως μες ο χριστιανο πιστεύουμε.πίσης πανάληψη λέξεων φράσεων ( μάντρας ), ς π τό πλεστον, ποτελον πικλήσεις σνδουιστικς θεότητες, δηλ. σέ δαιμόνια.

6. πάρχουν πολλοί θεραπευτές καί θεραπευόμενοι Χριστιανοί, πού κολουθον διάφορες ναλλακτικές ¨θεραπεες¨, χωρίς νά παραδέχονται πώς κατ᾿ οσίαν πρόκειται γιά μαγεία. Πρέπει νά γνωρίζουμε τι δέν εναι πολύτως ναγκαο γι' ατούς, οποοι κτελον μαγικές πράξεις, νά πιστεύουν σέ πνεύματα νά εναι νήμεροι τι συνεργάζονται μέ πνεύματα (δαίμονες). ρκε τό νά ποδέχονται τι ατή δραστηριότητά τους «λειτουργε» καί νά τή χρησιμοποιον.

7. Ο λεγόμενες ναλλακτικές ¨θεραπεες¨ σύμφωνα μέ τόν ατρικό Σύλλογο θηνν «νορθόδοξες Θεραπευτικές Μέθοδοι» (ΑΝ.ΘΕ.Μ.), στηρίζονται σέ πεπαλαιωμένα καί μυθώδη δεδομένα καί χαρακτηρίζονται, πό διαφόρους πισήμους λληνικούς καί διεθνες ατρικούς φορες καί συλλόγους, ς ψευδοεπιστμες.

8. Ον λόγ μέθοδοι φ' σον βεβαίως πιδιώκουν ετε εθέως, ετε πλαγίως, ετε συγκεκαλυμμένως, ετε φανς πηρεασμ τς θρησκευτικς συνειδήσεως τρίτου τρίτων, ποτελον προσηλυτισμό, νέργεια ποία συνιστξιόποινο πράξη κα διώκεται ποινικς π το νόμου (Νόμος 1363/39 ρθρον 4).
ποσχόμενη θεραπεία στω βελτίωση πό τίς ν λόγ θεωρίες ποτελεπάτη, ποία τιμωρεται ποινικς π τορθρου 386 το Ποινικο Κώδικος, ς παράνομη σκηση ατρικοπαγγέλματος.

9. Δέν πρέπει νά λησμονήσουμε τόν ξυνούστατο καί θεοφώτιστο πατέρα τς κκλησίας μας γιο ωάννη Χρυσόστομο, ποος διδάσκει τι γεία εναι μέγιστο γαθό ρχθεν δοσμένο στούς πρωτοπλάστους γιά νά κπληρώσουν τόν ψιστο προορισμό τους, τήν κατά χάριν θέωσή τους.
διαταραχή τς γείας εναι τό ποτέλεσμα τς πτώσεως στήν νυπακοή καί τελικά παραχώρηση παιδαγωγική καί θεραπευτική το Θεο γιά μετάνοια καί νόρθωση στόν ρχετυπικό τρόπο ζως. Σημειώνει διαίτερα ερός Πατήρ τι συμφέρει νά πομείνουμε τά δεινά τς σθένειας παρά νά μπιστευθομε ποπτους μάγους-θεραπευτές πού μπορε νά φελήσουν τό σμα μας, λλά νά βλάψουν τήν ψυχή μας. διος γιος εχε μπειρία τν πολλν φελειν τς ρρώστιας πως καί πολλοί λλοι γιοι, μέ κορυφαο τόν πόστολο Παλο διατυπώσαντα τό: ¨ε καί ξω νθρωπος διαφθείρεται, λλ᾿σωθεν νακαινοται μέρ τμέρ¨. (Κορινθ. β΄, 16)

10. νθρωπος ς δημιούργημα το Θεο, εναι λοκληρωμένος καί πραγματικά θεραπευμένος, ετε σωματικά σθενής ετε γιής, κατά τούς Πατέρες τς κκλησίας, μόνο στήν πλήρη νωσή του μέ τόν ησον Χριστόν, μέσα στήν ρθόδοξη κκλησία.