π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος: Το νόημα της ζωής μας

Για το σύγχρονο άνθρωπο τίθενται βασικά ερωτήματα, που αναφέρο­νται στην ίδια του την ύπαρξη· από που έρχομαι; που πηγαίνω; Σ 'αυτά τα ερωτήματα προσπαθήσαμε να δώσουμε απάντηση στο φως της Ορθοδοξίας.

Περισσότερα:

Λόγος εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 Evangelismos

Έφθασε σήμερα η χαρά όλων των ανθρώπων και καταργεί την πρώτη κατάρα. Έφθασε Αυτός που ευρίσκεται παντού, για να τα γεμίση όλα με χαρά. Πώς ήλθε όμως; Χωρίς να περιβάλλεται από δορυφόρους, χωρίς να σύρη πίσω του τις στρατιές των αγγέλων, δίχως μεγαλοπρεπή προσέλευσι, αλλά ήσυχα και ήρεμα. Και το έκανε αυτό, για να διαφύγη την προσοχή του άρχοντος του σκότους, για να παγιδεύση με το σοφό αυτό τέχνασμα τον όφι, να εξαπα­τήση τον δράκοντα, τον Ασσύριο που έθεσε υπό την εξουσία του όλη την ανθρώπινη ευγένεια, και έτσι τελικά να αρπάξη το λάφυρο.

Περισσότερα:

Η εις Άδου κάθοδος του Κυρίου Μία παράδοξος άποψις του Ιωάννου Καλβίνου

Του πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου,
Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

 Kalvinos

Διαχρονικό φρόνημα και πίστη της Εκκλησίας είναι ότι το γεγονός της εις Άδου καθόδου του Κυρίου αποτελεί έκφραση του βασιλικού Του αξιώματος και κεφάλαιο του όλου σωτηριώδους έργου Του στα πλαίσια του καθολικού χαρακτήρα της σωτηρίας. Ταυτοχρόνως αποτελεί έκφραση της ασύλληπτης αγάπης και φιλανθρωπίας του Χριστού και ομολογία εν Χριστώ ελευθερίας και κατάργησης του θανάτου 1.

Το φρόνημα αυτό της Εκκλησίας σχετικά με την Κάθοδο του Κυρίου στον Άδη και την καθολικότητα της εν Χριστώ σωτηρίας καταγράφεται με σαφήνεια και στην ορθόδοξη υμνολογία και εικονογραφία που αισθητοποιούν με το δικό τους ρεαλισμό τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου.

Περισσότερα:

Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου

Μελέτη εις την Ανάστασιν του Κυρίου
anastasis

Α'. Με τον αναστάντα Χριστόν.
Β'. Με την αγιωτάτην Μητέρα Του.
Γ'. Με το σώμα μας.

Συλλογίσου αγαπητέ, ότι παρακινούμενοι ημείς από τον προφήτην Δαυίδ όπου λέγει να αγαλλώμεθα εις την ημέραν της Αναστάσεως του Κυρίου.«αύτη η ημέρα, ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή» (Ψαλμ. ριζ' 23) έχομεν χρέος εν πρώτοις να συγχαρώμεν τον Ιησούν Χριστόν, ο Οποίος εις την χαρμόσυνόν Του Ανάστασιν απέκτησε πάλιν με κέρδος άπειρον όλα εκείνα όπου είχε χάσει εις το πάθος Του. Τέσσαρα πράγματα είχε χάσει τότε: την χαράν, την ωραιότητα, την τιμήν και την ζωήν. Τώρα δε όπου ανέστη ανέλαβε την ζωήν, αλλά τι λογής ζωήν; Μίαν ζωήν όπου εθανάτωσε τελείως τον θάνατον και δια τούτο θέλει είναι δια πάντα ζωή μοναχή, χωρίς να φοβήται να λάβη άλλην μίαν φοράν θάνατον.«Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκ έτι αποθνήσκει.θάνατος αυτού ουκ έτι κυριεύει» (Ρωμ. στ' 9).

Περισσότερα:

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
 

prodosia

Ας δούμε πώς παραδόθηκε ο Δεσπότης. Για να μάθομε καλά και του προδότη όλη τη μανία, και του μαθητή την αχαριστία να γνωρίσομε, και του Δεσπότη την ανείπωτη φιλανθρωπία, ας ακροασθούμε τον Ευαγγελιστή πώς εκείνου την παρατολμία ιστορίζει.

Τότε, λέγει, πορευθείς εις εκ των δώδεκα, Ιούδας ο λεγόμενος Ισκαριώτης, προς τους αρχιερείς, είπεν αυτοίς· τι θέλετέ μοι δούναι, καγώ υμίν παραδώσω αυτόν; Θαρρώ πως είναι ξάστερα τούτα τα λόγια και δεν αφήνουνε τίποτε κρυφό. Κι άμα τα καλοξετάσει κανένας χωριστά το καθένα, πολλά έχει να στοχαστεί και πολύ βαθιά νοήματα να πιάσει. Και πρώτα για τον καιρό. Δεν τόνε σημαδεύει απλά κι όπως νάναι, ο ευαγγελιστής. Δεν λέγει πορευθείς μονάχα· αλλά τότε πορευθείς. Τότε… Πότε; Και για ποιον λόγο σημαδεύει τον καιρό; Δεν τόνε σημαδεύει απλά κι όπως νάναι ο ευαγγελιστής, μιλώντας μας μέσα στο Πνεύμα· γιατί εκείνος που λαλεί μέσα στο Πνεύμα τίποτε απλά και τυχαία δεν το λέγει.

Περισσότερα:

Έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο η Αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου

PorfyriosGer.

Εικοσι-δύο χρόνια από την κοίμηση του Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αποφάσισε χθες την αναγραφή του στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Συνοδική απόφαση ορίζει ότι η μνήμη του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη θα τιμάται από την Εκκλησία στις 2 Δεκεμβρίου, ημέρα της κοιμήσεώς του.

Περισσότερα:

Κυριακή Η' Λουκά (10 Νοεμβρίου 2013)

analogion

Ολυμπά, Τερτίου Αποστ, Ορέστου Μάρτ, Αρσενίου Οσ.

 Κείμενο Όρθρου και Θείας Λειτουργίας 

Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ:ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΝΑ ΜΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

treisIerarxes

Ο πρώην υπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων και καθηγητής γλωσσολογίας, κ. Γιώργος Μπαμπινιώτης, γράφει για τους τρεις φωστήρες της Ορθοδοξίας.
Η θέση των τριών μεγάλων πνευματικών μορφών και διδασκάλων της ορθόδοξης θεολογίας ήταν προϊόν μιας βαθύτερης ειλικρινούς βιωματικής κατάφασης προς τον Θεό, πρώτα και πάνω απ' όλα, με την τριαδική χριστιανική του σύλληψη, προς τον άνθρωπο, το τέλειο δημιούργημα του Θεού, προς το πνεύμα, που κατ' εξοχήν συνδέει τον άνθρωπο με τον Δημιουργό του,

Περισσότερα:

Σκέψεις για τη Χριστιανική Αγωγή


ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝ.ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΓΙΟ
Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

Θεοφιλέστατε, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές,

 

            Όταν μου ζητήθηκε να ετοιμάσω κάποιο θέμα για τις μέρες αυτές, σκέφτηκα εκείνο της χριστιανικής αγωγής. Όχι διότι είμαι ο πιο ειδήμων, αλλά επειδή είναι κάτι που βασανίζει όλους όσοι θέλουμε να ζούμε κατά το θέλημα του αγίου Θεού. Άλλωστε αυτά που θα πω στην αγάπη σας δεν είναι δικά μου, αλλά κυρίως εμπειρίες της Αδελφής Μαγδαληνής , της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ της Αγγλίας ( από το βιβλίο της Σκέψεις για τα παιδιά στην ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα ) , καθώς και του Αμερικανού ορθόδοξου κληρικού Peter Gillquist  ( από ένα άρθρο του με τίτλο Ανατρέφοντας παιδιά που πιστεύουν )

…………………………………………………………………………………………..

Ι . ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αν ως χριστιανοί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κάθε πλευρά της ζωής μας κάτω από το πρίσμα  των εντολών του θεού, τότε θα θέλαμε να δώσουμε στα παιδιά μας αυτό που ονομάζουμε χριστιανική μόρφωση. Τι σημαίνει, όμως, μορφώνω χριστιανικά το παιδί μου; Σημαίνει το βοηθώ ν’ αποκτήσει αυτό που ο Απόστολος Παύλος λέει στην Προς Φιλιππησίους Επιστολή του( 2,6-7) για τον Χριστό: «εν μορφή Θεού υπάρχων» έλαβε  «δούλου μορφήν». Σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος θεός. Εδώ ακριβώς συνδέεται η μόρφωση των παιδιών μας με το σχέδιο του θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Περισσότερα:

Απορρύθμιση και πνευματική ρύθμιση

Ἐπισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου

Ο ἄνθρωπος τῆς σύγχρονης κοινωνίας μοιάζει μέ μία μηχανή, ἡ ὁποία φαίνεται νά ἔχει ἀπορρυθμισθεῖ. Ἀσθμαίνει, ταλαιπωρεῖται, ἀγωνιᾶ, φοβᾶται, ἀγχώνεται, συγκρούεται. Θεοποιεῖ τήν ἁμαρτία καί δικαιολογεῖ συνεχῶς τήν ὅλο καί αὐξανόμενη κακία, πού δημιουργεῖται μέσα στή ζωή του. Εἶναι ἄρρωστος πνευματικά καί τό χειρότερο ἀγνοεῖ τήν ἀρρώστια του. 

Περισσότερα:

Wednesday the 24th. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©