19/10/2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1-3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
διαβάστε εδώ

 

Πίσω