5.03.07

 ΙΤΑΛΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ
 
διαβάστε περισσότερα


Πίσω